LOADING

Type to search

Cirkev koronavírus Život

Oznámenie Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok

redaktor tvpk 21 decembra 2020

Predsedníctvo Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, po telefonickom rokovaní s presbyterstvom Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý vývoj pandémie Covid 19, po zvážení odporúčaní Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a odporúčaní odborníkov v oblasti boja s pandémiou Covid 19, prijalo nasledovné rozhodnutie:

        Konanie verejných služieb Božích v období lockdawnu by bolo celkom proti zmyslu opatrení, týkajúcich sa  lockdawnu a predstavuje riziko. V záujme zachovania zdravia nielen svojich veriacich, počnúc od 19.12. 2020 až do odvolania, sa nebudú vykonávať verejné služby Božie.


Toto opatrenie sa týka evanjelického kostola na Potočnej ulici v Pezinku a evanjelickej modlitebne vo Viničnom.

Inzercia