LOADING

Type to search

Polícia Život

Odstraňovanie uhynutých zvierat z verejných priestranstiev.

redaktor tvpk 13 februára 2020

Mestská polícia Pezinok sprostredkuje odstránenie kadáveru (uhynutých zvierat) z verejného priestranstva, prostredníctvom špecializovanej fy. INSEKTOPOL s.r.o.
Občania mesta môžu výskyt uhynutého zvieraťa v katastri mesta Pezinok nahlásiť na útvar MsP Pezinok, ktorá bezodkladne vec preverí a rozhodne o ďalšom postupe. Mestská polícia taktiež spolupracuje s príslušným poľovníckym združením, ktorému vec oznamuje v prípade, že sa jedná o uhynutú poľovnú zver.

 

 

Inzercia