LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus

Od 14. septembra sú platné nové opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

redaktor tvpk 14 septembra 2020

14. septembra 2020 vstúpili do platnosti až do odvolania nové opatrenia, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na základe odporúčania Pandemickej komisie Slovenskej republiky. Tá konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okresoch Malacky, Pezinok a Senec, ktoré sú v oranžovej farbe celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19 a okresy Bratislava I. až Bratislava V. sú v červenej COVID-zóne.

OPATRENIA:

A) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.


Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.


B) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.


C) Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk;
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


D) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.


F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.


G) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.


H) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.I) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov
v akomkoľvek počte.J) Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.K) Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.


Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.Celé znenie nájdete tu: http://www.ruvzba.sk/UradnaTabula/opatrenie_12.09.2020.pdfZdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave

Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR

Inzercia