LOADING

Type to search

koronavírus

Ochorenie Covid-19 potvrdené u hospitalizovanej pacientky v Pinelovej nemocnici v Pezinku

redaktor tvpk 26 júna 2020

V Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku sú od 25.6.2020  nariadené na dvoch staniciach Psychiatrickej kliniky SZU a PNPP – ženské oddelenie  karanténne opatrenia. Do nemocnice bola prijatá pacientka s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, ktorá disponovala čerstvým negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19. Test bol  realizovaný na Slovensku. Počas hospitalizácie bola  bez akýchkoľvek objektívnych či subjektívnych príznakov ochorenia. Preventívne jej bola odobratá kontrolná vzorka na vyšetrenie PCR testu. Výsledok bol pozitívny. V spolupráci s Klinikou infektológie a geografickej medicíny UNB boli okamžite realizované ďalšie testy, vzorka bola odoslaná aj do spoločnosti Alphamedical a do SAV. Doterajšie výsledky naznačujú, že po prekonaní infekcie COVID-19  v priebehu mája tohto roka je u pacientky možná pozitivita, pričom  riziko nákazy okolia by malo byť minimálne. Nakoľko však nie je možné toto riziko úplne vylúčiť, nemocnica na základe informácie o pozitivite bezodkladne zaviedla v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  karanténne opatrenia, resp. sprísnili sa doterajšie, ako zákaz návštev, príjmov a prepustení na dotknutých staniciach – až do realizácie  výsledkov hromadného testovania pacientiek a personálu, ktorí mohli byť v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Pozitívne testovaná pacientka bola po dohode s RÚVZ  prepustená do domácej karantény. Vzhľadom na to, že personál nemocnice kontinuálne dodržuje hygienické a epidemiologické opatrenia je predpoklad, že po realizácii všetkých potrebných opatrení príde k skorému návratu do štandardného režimu na dotknutých staniciach.


Zdroj: Tlačová správa Pinelovej nemocnice Pezinok

Inzercia