LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Život

Navrhovanie športovcov za rok 2019

redaktor tvpk 12 februára 2020

Mesto Pezinok a Komisia športu vyzývajú širokú verejnosť ako i jednotlivé športové kluby, aby v termíne od 12. 2. – 1. 3. 2020 začali navrhovať jednotlivých úspešných športovcov v rámci jednotlivých kategórií – ANKETY ŠPORTOVEC ROKA 2019. Na webovej stránke mesta www.pezinok.sk je k dispozícii online formulár na anketu Športovec roka, kde je možné nominovať daných športovcov resp. kluby. Cieľom tejto ankety je prezentácia daného športu, ich medializácia ako aj propagácia športu v meste resp. pocta a ocenenie práce klubov, trénerov a samotných športovcov v ich činnosti, ktorí reprezentujú nielen seba, ale aj naše mesto. V termíne od 26. 3. do 19. 4. 2020 bude prebiehať hlasovanie verejnosti o Najobľúbenejšieho športovca roka v Pezinku za rok 2019 na www.pezinok.sk.

 

Aby boli výsledky čo najreprezentatívnejšie, je žiaduce zapojiť do ankety čo najširšiu verejnosť. Každý hlas je dôležitý, aj Váš. Pomôžte rozhodnúť o tom, kto sa stane najlepším športovcom v našom meste.

 

Nominovať jednotlivých športovcov alebo kolektívy je možné do 1. 3. 2020 vyplnením online formulára: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=10127

 

Inzercia