LOADING

Type to search

Hasiči koronavírus Samospráva Život

Na lesných pozemkoch platí zákaz narábania s otvoreným ohňom

redaktor tvpk 08 apríla 2020

Z dôvodu pretrvávania slnečného počasia na území Slovenska, ktoré je sprevádzané vysokými dennými teplotami a výrazným nedostatkom zrážok, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku (OR HaZZ Pezinok) pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územných obvodoch okresov Pezinok a Senec čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktoré platí od dnešného dňa 8. apríla 2020 od 14.00 h do odvolania.

OR HaZZ Pezinok v tejto súvislosti upozorňuje, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, pričom všetkým fyzickým osobám sa zakazuje:

•    fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•    vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
•    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z dôvodu prevencie vzniku požiaru sa zároveň zakazuje:
•    odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•    zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.


Uvedomujeme si, že túto Veľkú noc zažíva nielen naše mesto, ale celá krajina veľmi výrazné obmedzenia. Z dôvodu hrozby rozšírenia epidémie koronavírusu nemôžeme cestovať za svojimi blízkymi. Mnohí z nás preto chcú využiť blížiace sa veľkonočné sviatky, keďže má byť aj pekné počasie, aspoň na pobyt v okolitej prírode, resp. na pobyt na svojich chatách v blízkych rekreačných oblastiach.

Mesto Pezinok však chce touto cestou požiadať obyvateľov Pezinka o dodržiavanie všetkých vyššie menovaných zákazov, pretože riziko vzniku požiaru platí aj v čase epidémie koronavírusu. Tieto obmedzenia v praxi znamenajú najmä toto:

•    Pre obyvateľov Pezinka, ktorí sa počas Veľkej noci chystajú do okolitej prírody, platí zákaz zakladania otvoreného ohňa kdekoľvek v lese, resp. na verejných vyhradených ohniskách. Takéto verejné ohniská sú v Slnečnom údolí, v Kučišdorfskej doline, na Pezinskej Babe, príp. v iných lesných lokalitách okresu Pezinok.
•    Vlastníci a obyvatelia chát v rekreačných oblastiach okolo Pezinka v prípade, ak majú v bezprostrednej blízkosti svojej chaty nepretržite kontrolované vyhradené ohnisko a zabezpečený prístup k vode, môžu takéto ohnisko použiť na nevyhnutný čas, avšak OR HaZZ týchto občanov upozorňuje, že v prípade vzniku požiaru z takéhoto ohniska zodpovedajú za vzniknuté škody v plnom rozsahu.  

OR HaZZ v Pezinku zároveň informuje, že príslušníci HaZZ SR budú počas platnosti zákazu narábania s otvoreným ohňom realizovať kontrolné hliadky v okolitých lesoch.

Mesto Pezinok sa chce poďakovať všetkým občanom za dodržiavanie tohto nariadenia.

Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia