LOADING

Type to search

Samospráva Život

MsZ nebolo uznášaniaschopné

redaktor tvpk 24 marca 2020

Primátor Igor Hianik zvolal na štvrtok 19. marca rokovanie Mestského zastupiteľstva. Zasadnutia sa zúčastnilo 12 poslancov čo znamená, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Primátor vyhlásil 15 minútovú prestávku. Ani po jej skončení sa počet prítomných poslancov nezmenil a rokovanie zastupiteľstva bolo ukončené. Nové rokovanie zvolá primátor do troch mesiacov.

Inzercia