LOADING

Type to search

Samospráva Život

Mesto Pezinok postupne otvára Mestský úrad pre verejnosť

redaktor tvpk 25 mája 2020

Na uvoľnenie opatrení reaguje aj mesto Pezinok rozšírením služieb pre verejnosť. S účinnosťou od pondelka 25. mája 2020 sú nasledujúce pracoviská Klientskeho centra – Kancelária prvého kontaktu, Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva a Overovanie – otvorené pre verejnosť v rozšírených úradných hodinách:

Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
• Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
• Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 h
• Štvrtok: neúradný deň
• Piatok: 8.00 – 12.00 h

S výnimkou stredy sa pracovisko Pokladne z dôvodu dennej finančnej uzávierky zatvára vždy o 30 minút skôr, t. j. v pondelok a utorok o 15:30 h a v piatok o 11:30 h.


Ostatné pracoviská Mestského úradu ostávajú pre verejnosť fyzicky zatvorené, avšak svoje služby poskytujú občanom, tak ako doteraz, počas nasledujúcich štandardných úradných hodín Mestského úradu najmä elektronicky (emailom) a telefonicky, pri neodkladných záležitostiach aj osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode občana s pracovníkom príslušného oddelenia či referátu.

• Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
• Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h
• Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h
• Štvrtok: neúradný deň
• Piatok: 8.00 – 12.00 h

Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov Mestského úradu je k dispozícii na webovej stránke mesta.


Dodržiavanie stále platných hygienických opatrení
Vo vnútorných priestoroch s veľkou koncentráciou ľudí platia aj naďalej niektoré hygienické pravidlá stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR. Z uvedeného dôvodu musia občania pri vstupe do budovy Mestského úradu dodržiavať aj naďalej nasledujúce opatrenia, ktoré budú kontrolovať príslušníci Mestskej polície Pezinok:

  1. V Klientskom centre môžu byť súčasne maximálne 3 občania.
  2. Do budovy Mestského úradu môžu vojsť občania len s ochranným rúškom na tvári.
  3. Po vstupe do budovy Mestského úradu je povinnosťou občanov vykonať dezinfekciu rúk.
  4. V rade pred budovou Mestského úradu musia čakajúci dodržiavať odstup 2 metre.


Možnosti návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu
Počas štandardných úradných hodín Mestského úradu umožnia príslušníci Mestskej polície osobný vstup aj pre:

• maximálne 2 občanov súčasne – klientov Katastrálneho úradu,
• maximálne 3 občanov súčasne – klientov Notárskeho úradu.Mimo úradných hodín platných pre Mestský úrad si osobné návštevy Katastrálneho a Notárskeho úradu musia dohodnúť občania vopred telefonicky priamo s pracovníkmi týchto dvoch úradov.

ú

Rozšírenie otvorenia pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu povolil primátor mesta Pezinok na základe príkazu primátora č. 9/2020 z 22. mája 2020, ktorým zároveň zrušil platnosť príkazu primátora č. 8/2020 z 15. mája 2020.

Inzercia