LOADING

Type to search

Pre deti Voľný čas

Krúžky pre deti CVČ v Pezinku

redaktor tvpk 22 januára 2020

Voľné miesta krúžkov Centra voľného času na Mladoboleslavskej ulici č. 3 v Pezinku na druhý polrok:

PRE STARŠIE DETI – cena je 32/36 Eur na polrok

 

Výtvarný ateliér     štvrtok 14:30 – 16:00 hod

– od 7 rokov

 

Šperkársky              streda 15:15 – 16:15 hod

– od 8 rokov

 

Športovci                 streda 15:00 – 16:00 hod

– od 7 rokov

 

Moderné tance       streda 16:00 – 17:00 hod

– od 6 do 14 rokov

 

Angličtina – konverzácia  štvrtok 14:30 – 15:30 hod

– od 7 do 12 rokov

 

Divadelný                 utorok 14:30 – 16:00 hod

– od 7 do 12 rokov

 

Šach                           štvrtok 15:00 – 16:30 hod

– od 9 do 15 rokov

 

Prírodovedný           utorok 15:30 – 16:30 hod

– od 7 rokov

 

Mladý IT                   streda 15:30 – 17:00 hod

– od 9 do 15 rokov

 

PC Klub                     štvrtok 16:30 – 17:30 hod

– od 9 rokov

 

PRE MLADŠIE DETI – cena je 27/32 Eur na polrok

 

Angličtina od nulôčky      pondelok 16:00 – 16:45 hod / 17:00 – 17:45 hod

– od 4 do 6 rokov

 

Pohybovka                        utorok 16:30 – 17:30 hod

– od 4 rokov

 

Folklórniček                      pondelok 17:00 – 18:00 hod / utorok 17:00 – 18:00 hod

– od 5 rokov

 

Výtvarníček                       pondelok 16:00 – 17:00 hod

– od 4 rokov

 

Divadelníček                     streda 17:00 – 18:00 hod

– od 5 rokov

 

Maláčik                              streda 16:15 – 17:00 hod

– od 3 rokov

 

 

PREDŠKOLÁČIK – pre deti od 5 rokov

Zameraný na:

– nadobúdanie vedomostí prostredníctvom hry,
priamej skúsenosti a aktívneho bádania
– precvičovanie vedomostí a zručností potrebné
pre ľahšie zvládnutie 1. ročníka
– precvičovanie komunikácie a jazykovej oblasti cez logo hry
– priestorová orientácia
– rozvíjanie pravo-ľavej orientácie
– rozvíjanie hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky

 

KERAMIKÁRIK – pre deti od 5 rokov

Zameraný na:

– základy práce s hlinou
– plošné a priestorové modelovanie
– glazovanie a výpal výrobkov

 

Kontakt: www.cvcpezinok.sk , 0948/222117

Inzercia