LOADING

Type to search

Hasiči Život

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okresoch Pezinok a Senec

redaktor tvpk 08 apríla 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje od streda 8. apríla 2020 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Uvedené platí pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec.Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a najmä vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Inzercia