LOADING

Type to search

Samospráva Život

Finančná zbierka pre ľudí v núdzi

redaktor tvpk 23 júna 2020

V súvislosti s náročnou situáciou, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza, pripravila nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok finančnú zbierku pre ľudí v núdzi. Pomôcť sociálne znevýhodneným Pezinčanom môžete poukázaním finančného príspevku na transparentný účet organizácie Úsmev ako dar: SK93 3100 0000 0040 4002 9105 VS: 2222 (poznámka: “ludia v nudzi”).


Doteraz vyzbierané financie boli použité na:
•preplatenie lekárskych vyšetrení, nákup liekov a vystavenie dokladov (4 klienti nocľahárne) – 191,14 €
•preplatenie ubytovania v nocľahárni (4 klienti nocľahárne) – 137,20 €
•nákup drogérie pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 6 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 72,80 €
•nákup potravín pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 9 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 271,70 €
•Nákup ošatenia a obuvi do školy (2 maloletý ) – 66,04 €

Inzercia