LOADING

Type to search

Aktuálne Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Dnes štartuje jesenné celomestské upratovanie

redaktor tvpk 15 októbra 2020

V dňoch 15., 16. a 17. októbra 2020 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste.  Areál bude otvorený v čase od 8.00 hodiny do 18.00 h. Potrebné je dodržiavať stanovené protipandemické opatrenia – rúško, odstupy.Za dovezený odpad sa neplatí. Počas týchto dní môžu obyvatelia doniesť objemný odpad (napr. nábytok, koberce a iné podlahové krytiny, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče…) ,biologický odpad (dosky, konáre, révy), sklo, plasty, kovový odpad a pneumatiky bez diskov. Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. 
Žiadame obyvateľov, aby nenosili:

  • drobné stavebné odpady (suť, tehly,obkladačky, betóny, dlažba…)
  • nebezpečné  odpady  (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby…)


Drobné stavebné odpady a nebezpečné odpady môžu obyvatelia doniesť 6 x do týždňa do firmy Marius Pedersen, a.s. na Viničnianskej ceste č. 25.         

Inzercia