LOADING

Type to search

Ekológia Samospráva Život

Dnes sa začal v Pezinku jarný zber odpadu v Technicko skladovom areáli na Fajgalskej ceste

redaktor tvpk 14 mája 2020

Jarné upratovanie, ktoré mesto zabezpečuje každý rok, sa začína dnes tj. 14. mája (štvrtok) a potrvá do soboty 16. mája 2020. Vyhodiť veľkoobjemový odpad z domácností a záhrad môžu Pezinčania (fyzické osoby) bezplatne v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste. Areál bude otvorený počas troch dní od 8.00 do 18.00 h. 


Odovzdať môžete:
•objemný odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče – nerozobrané ….),
•biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
•sklo, plasty a kovový odpad,
•pneumatiky bez diskov


Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Za dovezený odpad sa neplatí.

Odpad, ktorý nepatrí do areálu na Fajgalskej ceste – drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba…), nebezpečné odpady (napr. oleje, žiarivky, batérie, farby…), môžete odovzdať šesťkrát do týždňa vo firme Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.

Inzercia