LOADING

Type to search

Region Seniori Život

Bratislavská župa hľadá nové vedenie DSS Pezinok

redaktor tvpk 22 júna 2020

DSS Pezinok v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku (DSS Pezinok).


Životopisy s požadovanými dokladmi je možné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava) najneskôr do 31. 7. 2020 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok“ Neotvárať!Župa pozve na osobný pohovor iba uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky. Všetky ďalšie podrobnosti o tomto výberovom konaní nájdete v nasledujúcom dokumente BSK Výberové konanie.

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_06_22-VK-Riaditel_DSS_Hrnciarska.pdf

Inzercia