LOADING

Type to search

Polícia Život

Bezpečné prázdniny

redaktor tvpk 01 júla 2020

Letné prázdniny prinášajú so sebou aj riziká, ktoré hrozia najmä deťom. Deti sú cez prázdniny viac uvoľnené, sú menej sústredené a tým sú na cestách a v ich blízkosti neopatrné. Príčiny úrazov úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu dieťaťa. Zo strany rodičov je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa o nástrahách dostatočne a včas poučili a dozreli pri športovaní na bezpečnostné opatrenia. Starším deťom je vhodné vytipovať bezpečné miesta na hranie, stanoviť si pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri bicyklovaní, korčuľovaní, plávaní, by nemali deti podceňovať svoje fyzické sily. Dieťa mladšie ako 15 rokov musí mať cyklistickú prilbu, a to bez ohľadu na to, či jazdí na bicykli v obci alebo mimo nej. Za zníženej viditeľnosti treba mať na odeve reflexné prvky. Dieťa mladšie ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu dozerala.
Rodičia by mali vedieť, čo dieťa robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi prázdninový čas a s kým. Nenechávajte deti samé doma. Vo veľkej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti. Deti, ktoré ostávajú doma sami, bez dozoru dospelej osoby, sú ohrozené domácimi úrazmi, ktoré sú veľmi časté. Výnimočné nie sú prípady úrazov pádom z výšky, utopenie, popálenie, či otrava.

A preto cez prázdniny:

 • si zabezpečte bezpečný domov (lieky, chemické látky, ostré predmety dajte mimo dosahu detí),
 • si stanovte domáce pravidlá (zákaz používania konkrétnych domácich spotrebičov),
 • nechajte dieťaťu po ruke dôležité telefónne čísla,
 • zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať dvere,
 • naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez Vášho povolenia, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne s cudzou osobou,
 • si dohodnite plán úniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva a prejdite si ho aj s dieťaťom,
 • poprípade poproste suseda alebo príbuzného, aby boli nápomocní pri dohliadnutí na Vaše deti počas Vašej neprítomnosti.

  Na deti číhajú aj nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napr. prázdninyu rodiny v inom meste. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo. Zo strany rodičov je potrebná kontrola aj v pohybe a pobyte detí vo virtuálnom svete.

Počas pobytu pri vode myslite na to, že:

 • malé deti nesmú zostať bez dozoru ani doma pri bazéne,
 • keď sa dieťa kúpe, neustále ho opticky sledujte, nevenujte sa vtedy inej činnosti ako je čítanie, telefonovanie, opaľovanie,
 • do vody skáčte len tam, kde to dobre poznáte,
 • zákazy kúpania sú tam, kde je to potrebné,
 • je riziko ísť do vody rozhorúčení a unavení,
 • hneď po jedle nie je vhodné ísť sa kúpať,
 • pokiaľ to situácia umožňuje, plávajte aspoň dvaja spolu, radšej pozdĺž brehu, ako stredom jazera,
 • pri kúpaní nepreceňujte svoje sily,
 • neplávajte do blízkosti plavidiel,
 • pri člnkovaní majte pre deti a neplavcov záchrannú vestu,
 • plávanie v tečúcej vode je namáhavejšie ako v stojatej,
 • alkohol spôsobuje najväčší počet utopení, preto ak vo svojom okolí zbadáte osoby, ktoré sa idú kúpať pod vplyvom alkoholu, pokúste sa im v tom zabrániť,
 • ak sa blíži búrka, vodu treba opustiť, hrozí silný vietor a vlny,
 • vo vode buďte k ostatným ohľaduplní, nikoho nepotápajte,
 • v mimoriadnych situáciách je potrebné byť rozvážny a zachovať si chladnú hlavu, poskytnutím prvej pomoci na mieste môžete nejednému človeku zachrániť život.

Poznanie rizík a ich eliminácia je základom prevencie!

Zdroj, foto: Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku

Inzercia