LOADING

Type to search

Samospráva Život

Anketa Mesta Pezinok o triedení odpadu

redaktor tvpk 19 novembra 2020

Mestu Pezinok záleží na prostredí, v ktorom žijú jeho obyvatelia. Umiestňovaním nových kontajnerov na drobný elektroodpad či textil rozširuje možnosti Pezinčanov na triedenie odpadu. Práve to je témou dotazníka, ktorý Vás prosíme vyplniť. Aj vďaka jeho výsledkom sa bude môcť zlepšiť spôsob narábania s odpadom. Svoje odpovede môžete posielať do 3. decembra.


Link na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/16akjGAUqeLGtmoPddymdrqA0y8nl6cAK6Jd0D40O4P0/


Zdroj: http://www.pezinok.sk

Inzercia