LOADING

Type to search

Doprava Region Život

Zimná údržba sa v bratislavskom regióne už monitoruje

redaktor tvpk 07 novembra 2019

Od 1. novembra 2019 sa oficiálne začalo so zimnou údržbou. Preto správca komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji Regionálne cesty Bratislava už monitoruje situáciu na cestách. Upravované budú podľa potreby, v závislosti na počasí. Celkovo má na starosti 512 km, 129 mostov a jeden cyklomost.

 

Celkovo je pre zimnú sezónu 2019/2020 na štyroch strediskách v Bratislave, Senci, Pezinku a Malackách k dispozícii 16 sypačov, 1 nákladný automobil so šípovým pluhom, 1 nákladný
automobil sklápač, 3 traktory s pluhom, 4 snehové frézy, 7 nakladačov. V skladoch je pripravených 650 ton posypovej soli, 170 ton drvy 4/8, 20 240 litrov tekutej formy soli solmag a
5 ton kryštalickej formy soli solmag. V stredisku Senec sa nachádza 5 sypačov, 1 traktor s pluhom, 1 snehová fréza, 2 nakladače, 370 ton posypovej soli, 30 ton drvy 4/8, 7 000 litrov tekutej formy soli solmag. Stredisko Pezinok disponuje 4 sypačmi, 1 nákladným automobilom so šípovým pluhom, 1 traktorom s pluhom, 2 snehovými frézami, 2 nakladačmi, 100 tonami posypovej soli, 50 tonami drvy 4/8, 3 000 litrami tekutej formy soli solmag a 5 tonami kryštalickej formy soli solmag. V stredisku Malacky sú pripravené 4 sypače, 1 traktor s pluhom, 1 snehová fréza, 2 nakladače, 100 ton posypovej soli a 10 240 litrov tekutej formy soli solmag. Stredisko Bratislava pre okres Senec má 3 sypače, 1 nákladný automobil sklápač, 1 nakladač, 80 ton posypovej soli a 90 ton drvy 4/8.

 

Počas zimnej údržby zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava posyp vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky či cestných prekážok, ďalej službu a pohotovosť, zimné značenie a ochranu
pred závejmi ako aj čistenie ciest po zimnej údržbe. Prioritne sú udržiavané hlavné ťahy, cesty využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy.

 

 

Všetky informácie ako aj aktuálnu situáciu na cestách sa dozviete na centrálnom dispečingu
Bratislava – 0911 255 741 a aj na ostatných dispečerských strediskách:
Stredisko Senec – 0911 255 742
Stredisko Pezinok – 0917 922 645
Stredisko Malacky – 0911 255 736

Inzercia