LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Voľby Život

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu k Voľbe prezidenta SR

redaktor tvpk 08 februára 2019

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019).

E-mailové adresy Mesta Pezinok na doručovanie žiadostí:

barbora.krasulova@msupezinok.sk
alena.sindlerova@msupezinok.sk

 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
  • Korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)

 

Inzercia