LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Seniori Školstvo Život

Zápis do Akadémie tretieho veku bude 3. a 4. septembra

redaktor tvpk 27 augusta 2019

Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2019/2020 plánuje otvoriť študijné odbory:

 

1.ročník:

 

 

2.ročník:

 

 

Zápis do oboch ročníkov ATV bude prebiehať v mesiaci september na Mestskom úrade Pezinok, prvé poschodie  č. dverí 19 v dňoch:

  • 03. 09. 2019 (UTOROK) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.
  • 04. 09. 2019 (STREDA)  v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod.

 

 

Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho veku sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 o 15.00 hod. v Malej sále Domu kultúry Pezinok.

  • Poplatok za jeden semester predstavuje sumu 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú 50 percentnú zľavu.
  • Jedinou podmienkou prijatia na štúdium je vek 55 rokov a viac.

 

 

KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk

Inzercia