LOADING

Type to search

Polícia Život

Výzva polície k účastníkom cestnej premávky

redaktor tvpk 16 decembra 2019

V tomto ročnom období prudko stúpa počet dopravných nehôd s účasťou chodca. V mesiaci november v okrese Pezinok  3 dopravné nehody s účasťou chodca, čo je porovnateľný stav s minulým rokom. Všetky sa stali vo večerných hodinách a v obci.

 

Chodec je najzraniteľnejší účastník v cestnej premávke a preto polícia apeluje najmä v tomto sychravom a hmlistom počasí na chodcov, na potrebu dodržiavania pravidiel v cestnej premávke a povinnosť nosenia reflexných prvkov chodcom idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti.

 

Najmä v obciach, ktoré na kraji ciest nemajú chodníky, veľmi výrazne stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom. Väčšina ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov najmä v noci. Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje vzdialenosť, na ktorú vodič vidí chodca.

 

Na bezpečnosť treba myslieť aj pri prechádzaní cez cestu. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť.  Mimo priechodu sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os, najkratším smerom.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku vyzýva chodcov, aby používali reflexné prvky, rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Taktiež vyzývame všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali chodcov v cestnej premávke a svojou predvídavosťou a disciplinovanosťou predišli kolíziám s nimi. Obzvlášť treba zvýšiť opatrnosť a predvídavosť v blízkosti zastávok MHD, nákupných centier a obchodov!

 

Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním dopravných pravidiel a predvídavosťou zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať  tak nešťastiam na cestách!

Inzercia