LOADING

Type to search

Kultúra

Výsledok výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Pezinského kultúrneho centra

redaktor tvpk 12 decembra 2019

Hodnotiaca komisia výberového konania odporučila primátorovi mesta navrhnúť na mestskom zastupiteľstve ako najvhodnejšieho kandidáta na obsadzovanú pozíciu „Riaditeľ/Riaditeľka Pezinského kultúrneho centra“ dvoch najvhodnejších kandidátov (uvedených v poradí odporúčanej vhodnosti):

 

• Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.

• Mgr. Miroslav Holzmann

 

 

Primátor Pezinka Igor Hianik akceptoval rozhodnutie komisie a dňa 10.12.2019 sa stretol s oboma odporúčanými kandidátmi na pozíciu riaditeľa PKC. Po týchto stretnutiach sa primátor stotožnil s návrhom komisie a za najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu riaditeľa PKC odporúča pána Mgr. art. Rudolf Pepucha, ArtD.

 

Všetky ďalšie podrobné informácie nájdete v dokumente Protokol o výberovom konaní na pozíciu riaditeľ Pezinského kultúrneho centra.

Inzercia