LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Život

Výsledky ankety Športovec roka mesta Pezinok 2018

redaktor tvpk 02 júla 2019

V utorok 26. júna 2019 sa konalo vyhodnotenie ankety Športovec roka mesta Pezinok 2018. Hlavným cieľom ankety bolo poďakovanie športovcom, ktorí reprezentovali mesto v danom športe, či už na domácej ale i medzinárodnej pôde. Dosahovali výborné výsledky, či už na rôznych ligách, turnajoch, Majstrovstvách Slovenska, Majstrovstvách Európy či sveta.

 

 

Spustenie kampane Športovec roka prebehla v mesiaci apríl, kde mohli odborná ako aj široká verejnosť navrhovať jednotlivých športovcov. Následne v máji prebehlo hlasovanie a začiatkom júna boli spracované výsledky a určení víťazi. V každej kategórii boli ocenení prví traja z radov odbornej verejnosti – teda členov Komisie športu.

 

 

HLASOVANIE A VÝSLEDKY podľa odbornej poroty (Komisia športu)

 1. kategória: Športovec roka – JUNIORI
  1. miesto Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) 29 hlasov
  2. miesto Veronika BEHALOVÁ (plávanie) 21 hlasov
  3. miesto Katarína DROCÁROVÁ (golf) 20 hlasov
 2. kategória: Športovec roka – MUŽI / ŽENY
  1. miesto Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) 35 hlasov
  2. miesto Ľubica ŠIPOŠOVÁ (beach volejbal) 33hlasov
  3. miesto Jana JABLONOVSKÁ (tenis) 21 hlasov
  3. miesto Tomáš KIKUŠ (futbalgolf) 21 hlasov
 3. kategória: Športovec roka – SENIORI
  1. miesto Jaroslav ČÍK (triatlon) 43 hlasov
  2. miesto Alena DRAHOŠOVÁ (triatlon) 35 hlasov
  3. miesto Ľubica TOPOROVÁ (orientačný beh) 34 hlasov
 4. kategória: Športový kolektív – JUNIORI
  1. miesto KST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA 41 hlasov
  2. miesto BK PEZINOK – mládež do 15 rokov 32 hlasov
  3. miesto Karate – Kickbox Klub Pezinok 24 hlasov
 5. kategória: Športový kolektív – SENIORI
  1. miesto PKPK – Plavecký klub Pezinok 28 hlasov
  2. miesto KST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA 27 hlasov
  2. miesto VTC Pezinok ženy 23 hlasov

 

 

HLASOVANIE A VÝSLEDKY podľa verejnosti – Najobľúbenejší športovec roka 2018

Mesto Pezinok a Komisia športu vyzvali širokú verejnosť počas mesiaca máj, aby hlasovali za Najobľúbenejšieho športovca roka 2018. Hlasovanie bolo možné podľa navrhnutých nominácií v nasledovných kategóriách na webovej stránke mesta prostredníctvom vyplnenia online formulára. Celkovo platných hlasov bolo 1 567. A hlasujúci rozhodli o víťazoch takto: Najobľúbenejším športovcom roka v jednotlivých kategóriách sa stali:

 

 1. kategória: Športovec roka – JUNIORIŠimon JAKUŠ (plávanie) – získal 290 hlasov
 2. kategória: Športovec roka – MUŽI/ŽENYPatrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – získala 262 hlasov
 3. kategória: Športovec roka – SENIORIAlena DRAHOŠOVÁ (triatlon) – získala 237 hlasov
 4. kategória: Športový kolektív – JUNIORIKST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA – získali 278 hlasov
 5. kategória: Športový kolektív – SENIORIPKPK – Plavecký klub Pezinok  – získali 253 hlasov

Nakoniec bola udelená ešte špeciálna cena Športovec roka a to Timea Oravcová (gymnastika)

Inzercia