LOADING

Type to search

Orientačný beh Šport

Vyskúšajte si orientáciu s mapou už zajtra v Pezinku

redaktor tvpk 04 októbra 2019

Podujatie pre propagáciu orientačného športu v Pezinku a okolí. Neváhajte a príďte si vyskúšať orientačný beh, všetci sú vítaní!

Dátum konania: 5.10.2019 (sobota) 10,00 až 13,00 hod.

Usporiadateľ: Klub orientačného behu Sokol Pezinok s podporou Bratislavského samosprávneho kraja

Klasifikácia: Podujatie pre propagáciu orientačného behu pre verejnosť bez rozdielu veku a pohlavia účastníkov s určeným poradím kontrolných stanovísk.

Centrum podujatia: Radničné námestie, Pezinok

Prezentácia: V centre podujatia v čase od 9,30 do 12,00 hod.

Štart: Ľubovoľný štartovný čas medzi 10,00 hod a 12,30 hod.
Uzávierka štartu o 12,30 hod.

Cieľ: Každý účastník musí prejsť cieľovým koridorom a odovzdať štartovný preukaz aj v prípade, že trať neabsolvuje celú. Uzávierka cieľa je o 13,30 hod.

Mapa: Pezinok centrum M=1:4 000, E=1 m, norma ISSOM 2007. Rozmer A4. Stav 09/2019, autor V. Piják.

Mapa bude vodovzdorne upravená v obaloch. Mapa sa v cieli nebude odovzdávať.

Terén: Mestská zástavba centra mesta Pezinok a park.

 

Kategórie:
1. Začiatočníci, bez merania času, jednotlivci, dvojice alebo malé skupinky trať do 1 km
2. Mierne pokročilí, individuálne, trať cca 2 km- vlastné meranie času

Štartovné: 0€

Novší článok

Inzercia