LOADING

Type to search

Samospráva Život

Voľby prezidenta SR 2019: Určenie volebných okrskov a miestností

redaktor tvpk 29 januára 2019

ROZHODNUTIE primátora mesta Pezinok zo dňa 21.01.2019 o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch, miesta a času konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky 10.01.2019, utvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a URČIL volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka takto:

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I. poschodie č.dv.19/

ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

 

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť – Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kollárova 1

ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

 

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

 

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 /vchod Trnavská ul./

ulice: Muškátová, Silvánová

 

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť – Materská škola, Záhradná 34

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

 

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť – Materská škola ,gen. Pekníka 2

ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

 

Volebný okrsok č. 7

Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Cajlanská 95

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

 

Volebný okrsok č. 8

Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51

ulice: L. Novomeského 36 – 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova,  Jamnických, Žarnovických

 

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

 

Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

 

Volebný okrsok č.11

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2

ulice: Svätoplukova 6-51

 

Volebný okrsok č.12

Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2

ulice: L. Novomeského 1 – 27 a 2 – 34

 

Volebný okrsok č. 13

Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16

ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

 

Volebný okrsok č. 14

Volebná miestnosť – Denné centrum /Klub dôchodcov/, Hrnčiarska 44

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

 

Volebný okrsok č. 15

Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11

ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

 

Volebný okrsok č.16

Volebná miestnosť – Internátna škola, Komenského 29

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

 

Volebný okrsok č. 17

Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1

ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

 

Volebný okrsok č.18

Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2

ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

 

B/ Čas konania volieb

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. sa voľby prezidenta Slovenskej republiky, vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka, budú konať v sobotu 16. marca 2019 od 7,00 hod. do 22,00 hod.

 

C/ Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárií č. 19 P /prízemie/. Všetky zmeny je možné vykonať do 15.03. 2019 do 12.00 hod. Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého pobytu, môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličským preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti

Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazom totžnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.

 

D/ Druhé kolo voľby prezidenta

Ak v prvom kole voľby prezidenta nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, koná sa druhé kolo volieb v sobotu 30. marca 2019 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Pre druhé kolo volieb platia v plnom rozsahu body A, B, C, D tohto rozhodnutia primátora mesta Pezinok zo dňa.

Inzercia