LOADING

Type to search

cestovný ruch História Život

Už dnes Workshop tradičných remesiel v Malokarpatskom múzeu

redaktor tvpk 27 septembra 2019

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku a Bratislavským samosprávnym krajom pripravili pre širokú verejnosť Workshop tradičných remesiel – Minulosť a súčasnosť remesla a tvorivosti. Počas workshopu si  návštevníci budú môcť vypočuť zaujímavé prednášky a ukážky tradičných remesiel malokarpatského regiónu ako je keramikárstvo, drotárstvo atď. Zruční remeselníci predstavia nielen tradičné remeslá a výrobky ale aj ich súčasnú, modernú podobu.

 

 

Workshop sa uskutoční 27. septembra 2019 od 10.00 do 17.00 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, Pezinok. Vstup na podujatie je voľný.
Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Inzercia