LOADING

Type to search

Samospráva Život

Technické zabezpečenie údržby komunikácií v Pezinku

redaktor tvpk 08 januára 2019

Podľa informácií z oddelenia Výstavby a životného prostredia MsÚ v Pezinku vykonáva zimnú údržbu v meste zmluvná spoločnosť – Petmas spol. s r.o.. V teréne je 9 vozidiel: 2 traktory, 3 multikáry, 2 UNC,
1 Tatra, 1 Manitou, okrem toho je v teréne 1 traktor spoločnosti MPS. Okrem toho robia ručne údržbu a posyp: 8 ľudia na 3 osobných autách (chodníky, prechody, centrum). V prípade potreby môžu obyvatelia volať na MsÚ: tel. 033/6901500 Ing. Klimentová, 033/6901502 Ing. Moťovská.

Inzercia