LOADING

Type to search

cestovný ruch Hudba Iná udalosť Keramika Kultúra Výstava Život

Slávnosť hliny – Keramická Modra 2019

redaktor tvpk 19 augusta 2019

OZ Modranská Beseda v spolupráci s mestom Modrou, Slovenskou ľudovou majolikou, Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra, Múzeom slovenskej keramickej plastiky a s modranskými keramikármi pripravili 11. ročník Slávnosti hliny – Keramickej Modry, ktorá je venovaná Remeselným a poľnohospodárskym výjavom v keramickom dekóre. Ponúka hrnčiarsky jarmok s bohatým programom a ukážkami remesla, odborný medzinárodný seminár i otvorené dvere v keramických dielňach.

Slávnosť hliny – Keramická Modra je tradične súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

Piatok 6. september 2019
9.00 – 15.30 Medzinárodný odborný seminár na tému Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre, pecný priestor v Slovenskej ľudovej majolike, Dolná 138

 

Piatok 6. september 2019
HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici

13.00    Začiatok jarmoku

17.30   Ľudová hudba Muzička (folklór)

18.00   Slávnostné otvorenie hrnčiarskeho jarmoku

18.30   TOCALO (flamenco)

19.30   Ľudová hudba Muzička (folklór)

20.30   NINA ROSA (world music, swing, folk, reggae)

22.00    Hrnčiarsky bál, ĽH Muzička

 

  

Sobota 7. september 2019
HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici

09.00   Ranné jazzovanie, Júlia & friends

10.15   Detský folklórny súbor Magdalénka

11.30   Divadlo Šikulko – Modré z neba

(bábkové divadlo)

13.30   Ľudová hudba Skaličan zo Skalice (folklór)

15.00   Ženská spevácka paráda –

Poľana Jarabina (folklór)

Julinkino rómske srdce (rómske piesne)

Kamarátky z Martina (folklór)

16.30   Romanika so S. Palúchom a M. Comendantom

17.30   Šenkvická muzika (ľudová hudba)

19.00    Hrnčiarska Labovka – alegorický sprievod začína na Súkeníckej ulici a končí pri fontáne sv. Floriána

19.30   Folk & Bass (moderná tanečná hudba s etnoprvkami)

 

VÝSTAVY
Výstavy budú prístupné 6. – 7. septembra medzi 10.00 a 18.00 hod.

  • Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre,  Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
  • Z histórie keramiky v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15
  • Galéria Ignáca Bizmayera, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike počas soboty 7. septembra, medzi 10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu: pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Modranská majolika je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkenícka 2, otvorené: 6. septembra od 17.00 – 22.00 hod., 7. septembra od 9.30 – 22.00 hod.

Usporiadatelia a partneri podujatia

Organizátor odborného seminára a výstav: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Slovenská ľudová majolika

Dramaturgia podujatia a moderovanie: Samo Smetana

Z verejných zdrojov Slávnosť Hliny – Keramickú Modru 2019 podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR a OOCR Malé Karpaty a KOCR Turizmus regiónu Bratislava. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra sa usilujú o obnovu najstaršíieho slovenského sirotinca, diela architekta Dušana Jurkoviča, národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s dobrovoľnými darcami tvoria Modranský keramický betlehem.

 

Viac informácií nájdete na webe a facebooku Modranskej Besedy.

 

 

 

 

Inzercia