LOADING

Type to search

Aktuálne Relácia Týždeň Relácie

Relácia Týždeň 27. 05. 2019

redaktor tvpk 28 mája 2019
 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu Rokovanie Mestskej rady
 • Inventarizácia zelene v Zámockom parku 
 • Zdvihnuté hladiny potokov
 • Verejné prerokovanie k jednosmernej ulici
 • Bezplatné wifi v Pezinku
 • Oprava nádvoria v zdravotníckom zariadení
 • Gymnazisti absolvovali maturitnú skúšku
 • Sv. Urban – patrón vinohradníkov
 • 133 otvorených pivníc na sv. Urbana
 • Falošný elektrikár okradol dôchodkyňu ALOŠ
 • MKN Revia diskutovala s občanmi o odpade
 • 3. ročník festivalu poézie Feliber Poetry
 • Oslavy Dňa detí v Pezinku
 • Podujatie Kytice Matice
 • Koncert ZUŠ E. Suchoňa venovaný matkám
 • Hokejbalová liga odštartovala finálové zápasy
 • Bratislavská mestská basketbalová liga
 • Futbalové výsledky
 • Bezkomentára – Koncert Kvietok pre mamu

Inzercia