LOADING

Type to search

Ekológia Projekty Samospráva Život

PRO ZELEŇ – problematika zelene v meste

redaktor tvpk 21 marca 2019

Mesto Pezinok sa v rámci PRO ZELEŇ venuje problematike zelene v našom meste, či už sa jedná o výrub stromov, mestské lesy a pod. Nie je nám to ľahostajné a preto Mesto podniká určité kroky, aby sme dosiahli nápravu v tomto smere:

 

  1. Pripravuje sa dokument Zásady starostlivosti o zeleň
  2. Pripravuje sa nový aktualizovaný Pasport zelene – drevín
  3. Prioritne sa obstaráva pasport a návrh údržby stromov v Zámockom parku, kde je veľmi vážna situácia
  4. Lesy Mesta Pezinok – vzájomná spolupráca s Magistrátom Bratislavy a koordinácia v rôznych prierezových oblastiach
  5. Rozbehnutie projektu v spolupráci s Plaveckým klubom policajtov – výsadba aleje z čerešní (bezplodných)
  6. Spolupráca so včelármi pri výsadbe 200 ks líp
  7. Podpísaná spolupráca Mesta a o.z. BROZ a Živicou – cieľom je premena vyprahnutých trávnikov na sídliskách za mestské lúky plné života a krásnych kvetov

Inzercia