LOADING

Type to search

Život

Prerušenie el. energie 24. 05. 2019 na Babe

redaktor tvpk 10 mája 2019

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držitel’ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podl’a § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.05.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:30 hod. do 15:00 hod.:

LOKA BABA č. 9017

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Inzercia