LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Prerušenie dodávky pitnej vody 6. 11. 2019 – Záhumenice, Dr. Stohla a Trnavská

redaktor tvpk 04 novembra 2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu v Pezinku, dňa 6. 11. 2019 od 8.00 do 18.00 h v lokalite Záhumenice, Dr. Stohla a Trnavská 65-69.

 

Dovoľujeme si požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

 

 

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom telefónnom čísle 0800 121 333.

Starší článok
Novší článok

Inzercia