LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie v lokalite Stupy – 4. a 7. 10. 2019

redaktor tvpk 30 septembra 2019

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 4. októbra 2019 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:

  • STUPY č. 1, 52/56, 418, 420, 426, 429, 441, 442, 443, 444, 446, 448, 456, 458, 459, 464, 468, 476, 480/VE, 628, 9268, 9274, 9278, 9279, 9280, 9283, 9290, 9292, 9296, 9297, 9300, 9303, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9318, 9322, 9323, 9324, 9326, 9334, 9335, 9385

 

 

 

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 7. októbra 2019 v čase od 8.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:

  • STUPY č. 52/57, 404, 405, 406/5108, 407, 408, 410, 413, 417, 422, 477, 485, 486, 487, 9270, 9271, 9272, 9277, 9281, 9286, 9287, 9289, 9291, 9299, 9301, 9304, 9307, 9321, 9329

Inzercia