LOADING

Type to search

Hasiči Život

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roka

redaktor tvpk 06 decembra 2019

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom. A práve v tomto čase, keď si ľudia v domácnostiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch, zdobia vianočné stromčeky a pripravujú sa na príchod nového roka, táto nádhera veľakrát súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou sa môže skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Preto prichádzame s niekoľkými dobrými radami, ako sa vyhnúť požiaru počas vianočných sviatkov. Pri zapaľovaní sviečok na adventných vencoch dbajte, aby sviečky boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte horieť sviečky, keď odchádzate z domu. Na vianočnom stromčeku nikdy nezapaľuje sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdroja. Vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratká neprevrátili. Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečná a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade keď Vám zábavná pyrotechnika nevybuchne, polejte ju dostatočným množstvom vody. Zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru. Taktiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto najkrajšie sviatky roka.

 

Na záver tak ako každý rok, aj tento budú nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc a Nového roka.

Inzercia