LOADING

Type to search

Život

Oznámenie pre občanov – jubilantov

redaktor tvpk 03 decembra 2019

Referát sociálnej starostlivosti na MsÚ v Pezinku oznamuje občanom, ktorí budú v roku 2020 sláviť okrúhle výročie 80, 85, 90 a viac rokov, aby požiadali osobne, alebo v zastúpení rodinných príslušníkov, že majú záujem o slávnostný akt pri životnom jubileu.

 

Slávnostné blahoželanie sa uskutoční tak ako v minulosti v sobášnej sieni na MsÚ, alebo v domácom prostredí občana. Avšak z dôvodu ochrany osobných údajov (GDPR) mesto Pezinok nie je oprávnené bez písomného súhlasu o spracovaní osobných údajov predvolať samovoľne občanov – jubilantov k slávnostnému aktu.

 

V prípade záujmu nás preto kontaktujte osobne, písomne, alebo e-mailom, na referáte sociálnej starostlivosti na prízemí MsÚ, kancelária č. P8, kontakt 033/6901300 alebo 033/6901302, alebo klientské centrum – referát evidencie obyvateľstva, kontakt 033/6901131.

 

Pre občanov, ktorí mali životné jubileum 80, 85, 90 a viac rokov v roku 2019 sa uskutoční slávnostný akt v sobášnej sieni na MsÚ v stredu dňa 18.12.2019 o 15 hod. Tí občania, ktorí sa nemôžu dostaviť na MsÚ, budú navštívení v domácom prostredí vo štvrtok dňa 19.12.2019 zamestnancami referátu sociálnej starostlivosti.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete v priloženom linku

GDPR Životné jubileum

Inzercia