LOADING

Type to search

Polícia Život

Nápisy na budove Základnej umeleckej školy preverovala MsP

redaktor tvpk 04 júla 2019

Dňa 20.05.2019 na útvar MsP Pezinok osobne oznámila riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa na ul. M.R. Štefánika č. 9 Pezinok, že neznáma osoba im v dňoch od 10.05.2019 do 12.05.2019 popísala uhlíkovou ceruzkou fasádu školy rôznymi menami a znakmi. Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok začal vo veci šetrenie. Následne bolo zistené, že podozrivými osobami z predmetnej veci sú žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej z Modry. Žiaci zodpovední za uvedené protiprávne konanie boli predvolaní na útvar MsP Pezinok a po podaní vysvetlenia doriešení v zmysle zákona. Súčasne sľúbili, že predmetné nápisy odstránia a fasádu budovy uvedú do pôvodného stavu.

Inzercia