LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Školstvo Život

MsZ o zaradení súkromných MŠ do siete škôl

redaktor tvpk 01 júla 2019

Na júnovom rokovaní Mestského zastupiteľstva sa poslanci opätovne zaoberali návrhmi na zaradenie 3 súkromných materských škôl v Pezinku do siete škôl a školských zariadení. Túto žiadosť na Mestský úrad podali Súkromná MŠ Preschool Benjamin, Súkromná materská škola Ľudovíta Rajtera a Materská škôlka Múdre hlavičky. Na rokovaní prezentovali svoje stanovisko aj riaditeľky súkromných materských škôl Ľudovíta Rajtera a Múdre hlavičky a taktiež zástupkyňa rodičov. Návrhy boli prediskutované v Mestskej rade, Mestskej školskej rade ako aj Komisii školstva, mládeže a vzdelávania a ani jedna neodporučila materiál schváliť. Táto otázka bola otvorená aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva.

Inzercia