LOADING

Type to search

Pre deti Samospráva Školstvo Život

Materská škola Svätoplukova v Pezinku

redaktor tvpk 07 marca 2019

MŠ na Svätoplukovej ulici v Pezinku sa nachádza v tichom prostredí medzi obytnými budovami na sídlisku Sever mimo hlavnej cestnej komunikácie. Budova je účelová jednoposchodová stavba postavená na ploche 1550m2. Materská škola je prvou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje dieťa na život v spoločnosti. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja jeho schopnosti a zručnosti a utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Inzercia