LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

Jesenné upratovanie v dňoch 10. – 12. októbra 2019

redaktor tvpk 19 septembra 2019

V dňoch 10., 11. a 12. októbra 2019 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste.  Areál bude otvorený v čase od 8.00 do 18.00 h. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov.

 

 

V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky, koberce), biologického odpadu (drevo, konáre…), skla, plastov, kovového odpadu a aj pneumatík bez diskov. Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

 

 

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady! Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky…) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny)  prevezmú denne, okrem nedele, na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.

Inzercia