LOADING

Type to search

Ekológia Samospráva Život

Jarné celomestské upratovanie bude od 11. – 13. apríla

redaktor tvpk 11 marca 2019

V dňoch 11., 12. a 13. apríla 2019 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS  (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste.  Areál bude otvorený v čase od 8.00 do 18.00 hod. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky, koberce…), biologického odpadu (konáre, révy), skla, plastov, kovového odpadu a odpadových pneumatík bez diskov.

 

 

Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

 

 

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady. Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky…) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny)  prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s.

 

Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk
Starší článok

Inzercia