LOADING

Type to search

Ostatné

Hlasujte za Cajloch a pomôžete mestu získať grant vo výške 10 000 €

redaktor tvpk 06 decembra 2019

Mesto Pezinok uspelo v silnej konkurencii komunitno-filantropických projektov zameraných na ekológiu a životné prostredie. S projektom Cajloch v Pezinku – komunitná ochrana vodného toku Saulak „zelenou infraštruktúrou“ postúpilo do hlasovania verejnosti o získanie grantu od Nadácie VÚB. Hlasovanie potrvá do 15. decembra na webovej stránke www.komunitnegranty.sk.

 

Nadácia VÚB každoročne poskytuje Komunitné granty zamerané na podporu a zlepšenie životného prostredia. Tento rok sa prihlásilo 269 organizácií, z ktorých odborná komisia vybrala šesť projektov z každého kraja. Tri projekty z ôsmich krajov Slovenska, ktoré získajú najvyšší počet hlasov, dostanú grant vo výške 5 000 €.  Zároveň projekt s najvyšším počtom hlasov z každého kraja získa navýšenie grantu o 100%, čím získa čiastku 10 000 €.

 

Mesto Pezinok sa do programu prihlásilo s projektom na ochranu vodného toku Saulak, Pezinčanom známy ako potok Cajloch. Saulak je regionálny biokoridor ako chránený tok, ktorý chce mesto v spolupráci s miestnou komunitou chrániť a udržiavať po celej dĺžke katastra. Komunitná ochrana formou “Zelenej infraštruktúry” s realizáciou nenáročných opatrení na ochranu vodného toku je jedným z cieľov zachovania nielen jeho ekologickej stability, ale aj celej krajiny. O podpore projektu vo forme grantu z Nadácie VÚB rozhodne verejné hlasovanie na stránke www.komunitnegranty.sk. Pre obnovu vodného toku Saulak ide o jeden zo zásadných krokov k jeho dlhodobej ochrane v záujme budovania potrebnej infraštruktúry a jeho aktívneho využívania obyvateľmi. Preto neváhajte a zapojte sa do hlasovania, ktoré bude prebiehať do 15. decembra.

Inzercia