LOADING

Type to search

Samospráva Školstvo Život

Dotácia na stravovanie v základných školách

redaktor tvpk 30 augusta 2019

1. januára 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá upravuje najmä účel, podmienky a spôsobom poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom tzv. „obedy zdarma“. Od 1. septembra je táto novela platná po materských už aj v základných školách.

Inzercia