LOADING

Type to search

Samospráva Život

Dočasná úprava úradných hodín na Referáte sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok

redaktor tvpk 07 októbra 2019

Mesto Pezinok z dôvodu personálnej situácie a na základe zvýšenej potreby terénnej sociálnej práce dočasne upravuje úradné hodiny na Referáte sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok. S účinnosťou od pondelka 7. októbra 2019 do odvolania budú úradným dňom nasledujúce tri dni v týždni:

 

  • pondelok v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 h,
  • streda v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h,
  • piatok v čase 8.00 – 12.00 h

 

 

Úradné hodiny podateľne MsÚ na podávanie žiadostí a inej písomnej korešpondencie pre Referát sociálnej starostlivosti ostávajú nezmenené. Úradné hodiny Školského úradu, ktorý s Referátom sociálnej starostlivosti patrí pod Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti, zostávajú taktiež naďalej nezmenené.

 

 

Dôvodom tohto rozhodnutia je dlhodobo poddimenzovaný personálny stav na referáte, ako aj fakt, že približne 70 % pracovnej činnosti referentov je vykonávanej v teréne. V poslednom období sa enormne zvýšila potreba vykonávania terénnej sociálnej práce či už v problémových rodinách, alebo v segregovanej rómskej komunite. Vzrástol aj počet žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálne služby. Referát sociálnej starostlivosti obnovil aktivačné práce formou dobrovoľníckej služby a ukončil projekt Terénnej sociálnej práce (v súčasnosti mesto čaká na spustenie nového projektu).

 

 

Napriek snahe o získanie nových zamestnancov cez výberové konania sa nedarí stav zamestnancov naplniť. Aj v súčasnosti je zverejnené ďalšie kolo výberového konania na referenta sociálnej starostlivosti. Podrobnejšie informácie pre záujemcov sú zverejnené na webovej stránke mesta.Mesto Pezinok robí maximum pre vyriešenie tejto situácie a hľadá možnosti aj z externých zdrojov (manažér kvality sociálnych služieb). Pevne veríme, že v dohľadnej dobe sa nám podarí tieto problémy vyriešiť, aby sme úradné hodiny mohli vrátiť do pôvodného času.

Inzercia