LOADING

Type to search

Školstvo Život

Dnes sa začali písomné maturity

redaktor tvpk 12 marca 2019

V tomto školskom roku by malo na 54 stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji maturovať 3276 žiakov. Z toho na gymnáziách 974 a na stredných a odborných školách 2 302 žiakov. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa začína 12. marca 2019 a pokračovať bude v dňoch 13., 14. a 15. marca 2019.

 

 

12. marca budú písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 13. marca z cudzích jazykov, 14. marca z matematiky a 15. marca z maďarského jazyka a literatúry (ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava, Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec).

 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraj od 20. mája do 7. júna 2019.

Inzercia