LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Detské ihriská a ďalšie body rokovania MsZ

redaktor tvpk 28 októbra 2019

25. októbra sa poslanecké plénum, na pokračovaní septembrového rokovania, zaoberalo aj návrhom rozpočtového opatrenia, v rámci ktorého mali byť presunuté kapitálové výdavky z rezervného fondu v sume 247 000€ – z ,,Rekonštrukcie a prístavby objektu MŠ Cajlanská 7,, na ,, Komplexné riešenie lokality Za hradbami a 1.mája s výstavbou detských ihrísk s rozšírením o relaxačné zóny, zeleň a hracie či fitnes prvky.

Inzercia