LOADING

Type to search

Polícia Život

Bezpečnosť počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

redaktor tvpk 29 októbra 2019

S očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov polícia vykonáva zvýšené výkony služby za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, zabránenia páchania trestnej činnosti s dôrazom na miesta zvýšeného pohybu osôb v okolí cintorínov.

V tejto súvislosti si dovoľuje polícia upozorniť občanov aj na bezpečnosť a obozretnosť. Na príležitosť môže čakať zlodej, ktorý využije aj krátku nepozornosť ľudí pri hroboch. Zlodeji nekradnú len vence, kvetinové ozdoby a sviečky v čase keď sú hroby opustené, ale číhajú na voľne položené kabelky, ktoré často zostávajú položené na hroboch bez dohľadu. Obozretnosť je na mieste aj voči cudzím ľuďom ponúkajúcim na cintorínoch rôzne služby. V prípade potreby môžete osloviť policajné hliadky, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch pohybovať v blízkosti cintorínov a pietnych miest.

 

Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste.

 

 

Pre zvýšenie Vašej bezpečnosti prijmite naše rady a odporúčania:

 • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
 • chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojim vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,
 • vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný
  prostriedok),
 • nevstupujte na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad,
 • na riadenej svetelnej križovatke dodržujte svetelnú signalizáciu,
 • tmavé oblečenie si opatrite reflexným prvkom, reflexná páska sa dáva na tú ruku, ktorá je bližšie k vozovke,
 • nenechávajte si v odstavených autách pri cintorínoch veci, ktoré môžu prilákať zlodeja,
 • nenechávajte si na hroboch položené kabelky bez dohľadu,
 • nenoste si na cintorín väčšie obnosy peňazí a cennosti.

Inzercia