LOADING

Type to search

Projekty Voľný čas Život

Podujatia v Pinelovej nemocnici

redaktor tvpk 15 novembra 2018

Pinelova nemocnica v Pezinku robí podujatia, ktoré sú určené nielen pacientom ale aj širokej verejnosti. V mesiacoch november a december to budú tieto akcie.

  • 16. a 19. novembra 2018 – Zážitkový workshop Simulácia ťažkosti staroby s OZ Červený nos  /10.00 – 12.30 hod. spoločenská sala/
  • 20. november 2018 – Protialkoholická beseda s Branom Jobusom & ABUSUS /13.00 hod. spoločenská sála/
  • 21. november 2018 – Beseda a autorské čítanie s Ruženkou Šipkovou (autorka je psychiatrická pacientka, na konte ma 5 samostatných básnických zbierok a je laureátkou literárnej súťaže Kouzelný klíč)  /14.00 hod. spoločenská sála/
  • 26. november 2018 – Záverečne vystúpenie pacientov – účastníkov etno-bubnového workshopu so Sisou Makovickou/Jamadan/ /spoločenská sala/
  • 27. november 2018 – Canisterapia s Dendrit Canis /14.00 – 16.00 hod. spoločenská sála/
  • 08. december 2018 – Adventné vystúpenie speváckeho zboru Cantilena zo Senice /14.00 hod. spoločenská sála/
  • 18. december 2018 – Záverečné vianočné vystúpenie pacientov – účastníkov speváckeho workshopu s Mirkou Záhumenskou

Inzercia