LOADING

Type to search

Život

Organizačné zabezpečenie Vinobrania Pezinok 2018

redaktor tvpk 11 septembra 2018
V súvislosti s technickým zabezpečením podujatia VINOBRANIE Pezinok 2018, ktoré sa koná v dňoch 21. až 23.09.2018 bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M.R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej.  Z uvedeného dôvodu je potrebné presmerovať dopravu mimo uzatvorenú časť mesta, určiť trasu prímestských liniek Slovak Lines, autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do CMZ /okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel /. Vjazd zásobovacích vozidiel bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v čase:
– v piatok 12. 00 -24. 00 hod.
– v sobotu 10. 00 -24. 00 hod.
– v nedeľu 09. 00 -20. 00 hod.
nebude umožnené zásobovanie vozidlami z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.
Doprava
– v stredu 19.09.2018 v ranných hodinách sa uzavrie parkovisko na Radničnom námestí a parkovisko v prednej časti Zámockého parku.
– celá doprava všeobecne – presmerovanie mimo CMZ od 20.09.2018 od 06. 00 hod. (štvrtok) do 24.09.2018 do 09. 00 hod. (pondelok).
– Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje, od štvrtka 20.09.2018 od 04. 00 do pondelka 24.09.2018 do 09. 00 nepremávajú cez Trnavskú, Mladoboleslavskú a Holubyho ulicu, ale pokračujú po ul. Senecká a Kalinčiakova.
Riešenie autobusových zastávok počas trvania uzávierky CMZ od štvrtka 20.09.2018 od 04. 00 do pondelka 24.09.2018 do 09. 00
  • zastávky Pezinok, Raničné námeste; Pezinok, Trnavská ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hostinec; Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ, Pezinok Šenkvická a Pezinok, Suvorovova budú bez náhrady dočasne zrušené počas trvania uzávierky centrálnej mestskej zóny
  • spoje v smere do Malaciek, sídliska Sever, Nemocnice a späť, budú vedené zo zastávky Pezinok,žel.st.; bez náhradnej zastávky Pezinok,Jesenského ul.
Upozornenie: zmena oproti minulým rokom!!!
Od štvrtka 20.09.2018 od 04. 00 do pondelka 24.09.2018 do 09. 00 bude vylúčená autobusová preprava cez Mýtnu ulicu a autobusová zastávka Pezinok, Trnavská ul. bude zrušená bez náhrady. Obchádzková trasa pre medzimestské spoje bude vedená cez Kalinčiakovu a Seneckú ulicu.
Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky budú vedené cez Kalinčiakovu, Seneckú, Šenkvickú; s odbočením cez sídlisko Muškát (s obsluhou zastávok Pezinok,Muškát a Pezinok,Muškát Pekníková ul.)
Nakoľko zastávka Pezinok,Trnavská ul. bude bez náhrady zrušená, budú mať obyvatelia Cajle, sídlisk Sever a Muškát možnosť využiť spoje idúce zo zastávky Pezinok, nemocnica I., sídliska Sever a Cajlanskej ulice, pokračujúce cez sídlisko Muškát až na železničnú stanicu. Odtiaľ budú mať možnosť prestupu na vlakové alebo autobusové spoje pokračujúce ďalej mimo mesta.
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. zaviedla pri príležitosti konania Pezinského vinobrania na úseku Bratislava hl.st. – Trnava nasledujúce Os vlaky:
Dňa 22.09.2018 (sobota), dané vlaky sú uvedené aj v platnom Cestovnom poriadku 2017/2018:
 Os 3017 Bratislava hl.st. 12:09 h – Pezinok 12:32 h – Trnava 12:56 h
 Os 3021 Bratislava hl.st. 14:09 h – Pezinok 14:32 h – Trnava 14:56 h
 Os 3057 Bratislava hl.st. 22:09 h – Pezinok 22:32 h – Trnava 22:56 h
 Os 3018 Trnava 13:04 h – Pezinok 13:29 h – Bratislava hl.st. 13:51 h
 Os 3022 Trnava 15:04 h – Pezinok 15:29 h – Bratislava hl.st. 15:51 h
 Os 3056 Trnava 21:04 h – Pezinok 21:29 h – Bratislava hl.st. 21:51 h
– bližšie informácie o spojoch nájdete na webovej stránke ZSSK, a.s.: http://www.slovakrail.sk/sk/grafikon.html
Počas Vinobrania 2018 bude možnosť záchytného parkovania vozidiel návštevníkov na zelenej ploche pri areáli Rozálka (príjazd od Bratislavy z okružnej križovatky pri TESCU po uliciach Okružnej, SNP a Kukučínovej, od Modry z okružnej križovatky po Šenkvickej, Rázusovej, Zámockej a Kupeckého okolo hasičov).
Uzávery centrálnej mestskej zóny
Uzávery budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjaz motorových vozidiel do CMZ v dňoch od štvrtka 20.09.2018 od 06.00 do pondelka 24.09.2018 do 09.00 znemožnený. Rozmiestnenie zábran je v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zaistenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2018 zabezpečí spoločnosť Dopravné značenie, s.r.o. (Ing. Kostolanský – 0905 530 599, p. Lomianszky – 0903 123 279) a PETMAS spol. s r.o. (Mgr. Glova – 0903 230 333). Pri akomkoľvek poškodení, posunutí alebo krádeži dopravného značenia treba kontaktovať stálu službu Mestskej polície Pezinok – 033/690 1182 alebo 159.
Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
Autobusy účinkujúcich môžu dočasne parkovať za uzáverou, ktorá bude riadená príslušníkmi MsP na Trnavskej ulici. Ku KC bude po Potočnej ulici prístup len osobnými autami resp. ľahkou dodávkou. Prístup účinkujúcich na tribúne na Radničnom námestí bude cez závoru na Meisslovej ulici.
Dočasné Dopravné značenie
Dočasné dopravné značenie bude osadené od štvrtka 20.09.2018 od 06. 00 do pondelka 24.09.2018 do 09. 00 . Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciach, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30km/hod. Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené nasledovne:
  • na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej,
  • na ul. SNP pri Kupeckého,
  • na ul. Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,
  • na Sládkovičovej ul. pri Šancovej ulici,
  • na začiatku Kollárovej ulice v smere z Moyzesovej ul.,
  • na Meisslovej ul. pri Záhradnej.
Okrem ulíc SNP a Sládkovičovej, budú všetky pevné uzávery opatrené uzamykateľnými závorami, aby bol umožnený prípadný prejazd hasičských a záchranarských zložiek. V priestore závor bude zakázané parkovanie vozidiel. Riadené vstupy do mesta budú na Holubyho ulici v smere z Jesenského ul. a na Trnavskej ul. za križovatkou Trnavská/Rázusova. Zakrytím DZ bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.
Alegorický sprievod
Trasa alegorického sprievodu, ktoý sa bude konať v sobotu 22.09.2018 o 12.00 hod., bude smerovať  z ul.Trnavská /zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na ulici Sládkovičovej a časti Trnavskej/ cez ul. M.R.Štefánika a Radničné nám. na Holubyho ul. smerom k ústiu do križovatky Moyzesova – Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.

Inzercia