LOADING

Type to search

Život

Nové kultúrno-kreatívne centrum pre celý región

redaktor tvpk 11 septembra 2018
Zástupcovia bratislavskej župy v sobotu 8. septembra 2018 slávnostne poklepali základný kameň komplexnej rekonštrukcie Malokarpatského osvetového strediska v Modre, teda záhrady a budovy kaštieľa, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Bratislavský samosprávny kraj sa stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Rekonštrukcia bude stáť vyše 1,8 milióna eur a potrvá dva roky. Z modranského kaštieľa sa tak po novom stane kultúrno-kreatívne centrum celého regiónu. „Zvýšenie kvality života obyvateľov nie je možné bez toho, aby kraj svedomite a efektívne plnil svoje kompetencie v oblasti kultúry, cestovného ruchu či regionálneho rozvoja. Tieto povinnosti si s plnou vážnosťou uvedomujeme, a preto k hlavným cieľom Programového vyhlásenia župy patrí aj podpora a rozvoj BSK ako jedného z najvýznamnejších turistických regiónov Slovenska. Výsledkom dlhoročného úsilia BSK v tejto oblasti je schválenie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ HERITAGE SK-AT v rámci programu spolupráce Interreg V -A Slovenská republika-Rakúsko v celkovej hodnote viac ako 3,6 mil. EUR. Verím, že aj vďaka partnerom sa nám podarí dosiahnuť intenzívnejšie využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu.  Výsledkom bude vznik adekvátnych priestorov pre podporu tradičných remesiel, lokálnych produktov, gastronómie, spoločný vývoj služieb, vrátane súvisiacich vzdelávacích aktivít,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.
Sobotňajšie slávnostné poklepanie, respektíve poliatie základného kameňa rekonštrukcie modranského kaštieľa vo forme jeho keramickej zmenšeniny od Ivana Raždíka, si nenechali ujsť ani významní partneri projektu Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ,  obec Jedenspeigen a Malokarpatské múzeum v Pezinku. Obnovený kaštieľ bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum, a to nielen pre mesto Modra, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj. V zrekonštruovaných priestoroch tak vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, zázemie pre Modranskú besedu, výstavná miestnosť, infobod, vinotéka – salón/archív vín. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ďalej pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, súťaže, ako aj pre návštevníkov z prihraničných regiónov. „Pridanou hodnotou projektu bude aj digitalizácia prvkov kultúrnej krajiny, ktorá zabezpečí “nesmrteľnosť” tradičným vzorom, ornamentom, čipkám, stavebným prvkom domov (kľučky, okná, brány, komíny), zvukom, fotografiám a iným prejavom našich predkov pre ďalšie skúmanie, súčasné a zároveň atraktívne využitie. Dôkazom záujmu BSK o tradičné hodnoty je tiež spolupráca s občianskym združením Slovenská ľudová majolika pri úspešnom zápise prvku Modranská majolika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, takpovediac národného zoznamu UNESCO,“ doplnila Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.
Rozpočet projektu je vo výške 3 659 789,20 eur a zdrojom popory je Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (85% EFRR), zo štátneho príspevku 10% a vlastné spolufinancovanie 5%. Ukončenie realizácie projektu sa plánuje do 30. júna 2020.

Inzercia