LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Školstvo Život

Dotazník ohľadom cestovania detí do základných škôl

redaktor tvpk 21 decembra 2018

Na stránke www.pezinok.sk je dostupný dotazník, účelom ktorého je získanie základných informácií ohľadom cestovania detí do základných škôl. Získané dáta sa využijú na mapovanie nebezpečných miest a problémov, ktoré bránia pešiemu pohybu detí do škôl. Hlavným cieľom je zistiť základný prehľad o situácii v Pezinku hlavne z pohľadu rodiča. Dané údaje sa po vyhodnotení preklopia aj do rozpočtu mesta.

Dotazník obsahuje 13 rýchlych otázok, kde len zaškrtávate odpoveď a jednu, kde môžete napísať voľný text.
Jeho vyplnenie je rýchle a zaberie Vám max. 5 minút. Dotazník je anonymný a nezbiera e-mailové kontakty.
Ak máte viac ako jedno dieťa a základné údaje sa líšia, prosím vyplňte dotazník pre každé dieťa zvlášť.

https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9023

Spracovatelia dotazníka:

  • Mária Wagingerová (viceprimátor)
  • Nikola Winková (architekt-urbanista)
  • Igor Hianik (primátor mesta Pezinok)

Inzercia