LOADING

Type to search

Cirkev Život

Dni dôvery

redaktor tvpk 23 novembra 2018

Rímskokatolícka farnosť v Pezinku spolu s evanjelickou cirkvou a.v. v spolupráci s bratmi z Taizé pripravuje pre mladých na ekumenické stretnutie s mottom „Nevyčerpateľná radosť“, ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 25. novembra 2018 v Pezinku.
Od piatku do nedele sa účastníci zapoja do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, načúvaniu Božiemu slovu a modlitbou v tichu. Rovnako ako v Taizé budú na programe biblické úvody brata z Taizé, rozhovory v malých skupinkách, workshopy, návštevy, diskusie na rôzne témy a spoločné jedlo. Pútnici budú podľa možností ubytovaní v rodinách.

Inzercia